Išplėstinė Garantija prasideda kitą dieną po gamintojo garantijos pasibaigimo arba prasideda ir baigiasi Išplėstinės Garantijos pažymėjime nurodytą dieną.

Išplėstinė Garantija galioja: Europoje ir apima Andoros, Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Estijos, Gibraltaro, Ispanijos, Nyderlandų, Kroatijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Graikijos, Kipro, Lichtenšteino, Lietuvos, Liuksemburgo, Latvijos, Makedonijos, Maltos, Monako, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Švedijos, Rumunijos, Vokietijos, San Marino, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Serbijos-Juodkalnijos, Danijos, Čekijos Respublikos, Turkijos, Vengrijos, Ukrainos ir Vatikano miesto teritorijas.

Išplėstinė Garantija taikoma dalių gedimams, dėl kurių jų atliekama funkcija staiga nutrūksta, ir tai nulemia kitos priežastys nei nusidėvėjimas, įprastinis būklės blogėjimas arba neatsargumas, ir kuriuos įgaliotasis VOLVO autoservisas transporto priemonės savininkui nemokamai pašalins arba pakeis detales naujomis šioje knygelėje numatytomis sąlygomis.

Išplėstine Garantija užtikrinama apsauga visoms Jūsų transporto priemonės mechaninėms ir elektros įrangos dalims staigaus mechaninio arba elektros įrangos gedimo atveju, išskyrus šias išimtis: kėbulą, dažytą paviršių, išorės apdailą, stiklą, vidaus apdailą, apšvietimo įtaisus ir lemputes, akumuliatorių, išmetimo sistemas ( išskyrus liambdą sensorių), centrinio užrakto nuotolinio valdymo pultus, ratus ir padangas. Įprastinio nusidėvėjimo (techninio aptarnavimo) dalis, įskaitant, bet neapsiribojant žvakėmis, gnybtais, kaitinimo žvakėmis, stabdžių ir sankabos frikcinėmis medžiagomis, valytuvų šepetėliais, kabeliais, žarnomis, vamzdeliais, elektros laidais, laidų pynėmis ir diržais (paskirstymo diržams garantija taikoma, jei jie pakeičiami pagal gamintojo rekomendacijas, žr. specialiąsias pastabas VOLVO techninio aptarnavimo grafike dėl rekomendacijų pakeisti paskirstymo diržus).

Toliau išvardytiems riebokšliams ir tarpinėms taikomos šios sąlygos:- garantija apima paskirstymo veleno riebokšlius, priekinį alkūninio veleno riebokšlį, pusašių riebokšlius, pavarų dėžės ir reduktoriaus riebokšlius bei kitus riebokšlius ir tarpines, kuomet, norint atlikti būtiną remontą, išimamas variklis, pavarų dėžė ar reduktorius.

Reguliaraus techninio aptarnavimo periodiškumas

Reguliaraus techninio aptarnavimo periodiškumas turėtų atitikti gamintojo rekomendacijas ir šį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis VOLVO autoservisas. Reguliaraus aptarnavimo ir priežiūros intervalas turėtų būti nurodytas transporto priemonės Techninio aptarnavimo knygelėje. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų transporto priemonės techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis autoservisas per vieną mėnesį arba nuvažiavus ne daugiau kaip 1500 km po numatyto techninio aptarnavimo termino.

Bendrosios išimtys

Garantinė atsakomybė netaikoma, jeigu Jūsų prekybos atstovui apie ją pranešama vėliau nei po septynių dienų po atitinkamo gedimo aptikimo.

 

Garantinė atsakomybė netaikoma, jei transporto priemonės naudojamos nuomai arba kaip papildoma paslauga (pavyzdžiui, taksi, nuomojamos, specialiai pritaikytos arba modifikuotos transporto priemonės).

Garantija negalioja, jei naudojamos neoriginalios dalys ir modifikacijos.

Garantija negalioja bet kokiems nuostoliams ar gedimams, kurie atsiranda dėl gamintojo specifikacijos pakeitimo arba modifikavimo.

Garantija netaikoma susidėvėjimams ir perkaitimams.

Garantija negalioja bet kokiems nuostoliams, atsiradusiems dėl nebaigto, nepilno arba netinkamo remonto.

Neprisiimama atsakomybė dėl bet kokio gedimo, kurį sukelia:

 • Aplaidumas
 • Korozija
 • Pašalinių medžiagų patekimas į arba ant detalių
 • Nepakankama techninė priežiūra
 • Su technine priežiūra susiję gedimai, pvz.:
 • Netinkamo kuro arba alyvos naudojimas, antifrizo ar tepalų trūkumas.
 • Perkaitinimas, kilęs dėl garantinės (negarantinės) dalies poveikio
 • Užšalimas
 • Piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas
 • Užtvindymas arba vandens patekimas
 • Koregavimai, detalių valdymas arba tiuningas (pvz.: paviršiaus nugrandymas, galandimas)
 • Dalys, kurioms netaikoma garantija, sugadina dalis, kurioms taikoma garantija pagal šį polisą. (Į pasekminius nuostolius atsižvelgiama tik tuomet, jeigu juos sukėlusioms dalims garantija taikoma).

Garantija netaikoma gedimui, kurį sukelia:

 • bet koks įrankis arba procesas, naudojamas techninės priežiūros, tikrinimo, keitimo, modifikavimo ar kapitalinio remonto metu;
 • avarija, nelaimingas atsitikimas;
 • gaisras, žaibas, sprogimas, gaisro gesinimas arba objektų sugriovimas dėl gaisro, užkritę orlaiviai arba kiti skraidymo aparatai arba iš jų iškritę daiktai, vagystė arba bandymas įvykdyti vagystę, pastatų sugriuvimas, potvyniai, vandens ištekėjimas iš vandens turinčių prietaisų, žemės drebėjimas, įgriuvos, nuošliaužos, lavinos, uraganai, ciklonai, ugnikalnio išsiveržimas arba panašios stichinės nelaimės.

Kaip elgtis sugedus automobiliui:

Jeigu transporto priemonė sugedo Baltijos šalių teritorijose:

Nugabenkite transporto priemonę į įgaliotąjį VOLVO autoservisą per septynias dienas nuo gedimo aptikimo. Paprašykite įgaliotojo VOLVO autoserviso meistro nurodyti Jums defekto priežastį. Jei gedimui taikomos šios garantijos sąlygos, įgaliotasis autoservisas pašalins gedimą, ir Jums tai nieko nekainuos.

Jeigu transporto priemonė sugedo užsienyje (ne Baltijos šalių teritorijose):

Nugabenkite transporto priemonę į įgaliotąjį VOLVO autoservisą. Paprašykite įgalioto VOLVO autoserviso meistro nurodyti Jums defekto priežastį ir pateikti remonto sąmatą. Jei turite galimybę, susisiekite su įgaliotuoju prekybos atstovu, iš kurio įsigijote Išplėstinę Garantiją, dėl papildomos konsultacijos. Jums reikės apmokėti remonto sąskaitą. Grįžę į Lietuvą, pateikite šią sąskaitą kartu su Išplėstinės Garantijos pažymėjimu ir Techninio aptarnavimo knygele įgaliotajam prekybos atstovui. Jeigu konkrečiam gedimui taikoma Išplėstinė Garantija, prekybos atstovas atlygins remonto išlaidas pervesdamas atitinkamą sumą į Jūsų sąskaitą. Šios išlaidos transporto priemonės savininkui kompensuojamos tik pagal Lietuvoje taikomas remonto kainas.

Išplėstinės Garantijos plano perleidimas

Išplėstinės Garantijos planas gali būti perleistas naujam savininkui. Turėtumėte užtikrinti, kad naujajam savininkui būtų perduoti visi Jūsų Išplėstinės Garantijos dokumentai. Kad garantija ir toliau galiotų, naujasis savininkas turėtų informuoti parduodantį platintoją apie nuosavybės pasikeitimą.

UAB „Sostena“ „Volvo“ Išplėstinės Garantijos sąlygos

UAB „SOSTENA“ TREČIŲ METŲ „VOLVO“ IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS: Atsisiųsti PDF

UAB „SOSTENA“ KETVIRTŲ METŲ „VOLVO“ IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS: Atsisiųsti PDF

UAB „SOSTENA“ KETVIRTŲ-PENKTŲ METŲ „VOLVO“ IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS: Atsisiųsti PDF