Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsniu „Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo sukurti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemą, užtikrinančią, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų surenkamos ir sutvarkomos. Ši sistema turi būti organizuota taip, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią transporto priemonę tokias atliekas tvarkančioms įmonėms, išskyrus atvejus, kai:

1) eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių – variklio ir kėbulo;

2) eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra palikta papildomų pavojingų arba kitų atliekų. Papildomai paliktomis atliekomis nelaikomos natūraliai transporto priemonėje esančios atliekos.

UAB „Sostena“ – įgaliotas Volvo, Renault, Dacia atstovas Lietuvoje. Nuolatos vystydami eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo sistemą, informuojame, kad asmuo turintis ENTP gali ją nemokamai atiduoti visoje Lietuvoje mūsų partneriams.

Asmenys, norintys, kad iš jų būtų nemokamai priimamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, gali atsiųsti užklausą el.paštu info@sostena.lt. Taip pat ENTP galima priduoti į AGIA („Autogamintojų ir importuotojų asociacija“) eksplotuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo aikšteles arba bus suorganizuotas nemokamas ENTP paėmimas tiesiai iš vietos, kur Jūsų transporto priemonė yra. Daugiau informacijos www.agia.lt

UAB „Sostena“ vystomas ENTP tvarkymo tinklas užtikrina efektyvų eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančių tinkamų naudoti dalių pakartotinį naudojimą, netinkamų naudoti dalių ir medžiagų atliekų naudojimą, visų pirma – perdirbimą, nepažeidžiant transporto priemonių saugos reikalavimų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

Kontaktai pasiteiravimui:

Vilnius (8~5) 249 0890;

Kaunas (8~37) 490 440

Klaipėda (8~46) 342 690

Šiauliai (8~41) 453 399

Panevėžys (8~45) 598 075

Arba (8-5) 2640099

Daugiau informacijos: www.sostena.lt

www.agia.lt