Vizija ir misija

Vizija

„Sostena“ siekia būti:

 • patraukliausiu,
 • patikimiausiu,
 • geidžiamiausiu partneriu automobilių įsigijimo, eksploatacijos ir priežiūros klausimais, gebančiu savo klientams pasiūlyti vertingiausius ir racionaliausius sprendimus, aukščiausios kokybės produktus bei paslaugas.

Misija

„Sostena“ yra nuolat besikeičianti ir tobulėjanti komanda.

Mes:

 • analizuojame ir atsižvelgiame į klientų poreikius,
 • tiekiame modernius ir saugius automobilius,
 • užtikriname profesionalias ir kokybiškas paslaugas,
 • vertiname darbuotojus ir sudarome sąlygas jiems tobulėti,
 • rūpinamės gamta.

Vertybės

 • Patikimumas. „Sostena“ vykdo pažadus klientams, darbuotojams ir partneriams.
 • Iniciatyvumas. Esame iniciatyvi komanda, atkakliai siekiame užsibrėžtų tikslų. Nebijome iššūkių ir greitai reaguojame į pokyčius.
 • Saugumas. Tiekdami produktus ir paslaugas visuomet atsižvelgiame į klientų ir darbuotojų saugumo poreikius. Užtikriname saugią aplinką klientams, jų turtui ir duomenims.
 • Tęstinumas. Vertiname ilgalaikę partnerystę.
 • Modernumas. Nuolat tobulėjame, diegiame naujausias technologijas ir skatiname jomis naudotis.